Archiv rubriky: Aktuality

Zasedání AS FPH dne 17. 10. 2018

Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na řádné jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Materiály k jednání Vám budou zaslány přílohou e-mailu s touto pozvánkou. Program jednání: 1. Schválení členů Vědecké rady FPH VŠE 2. Schválení Vyhlášky o příjímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 3. Schválení členů disciplinární komise FPH VŠE 4. Podání […]

Zasedání AS FPH dne 5. 9. 2018

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konané 5. září 2018 v 12:30 v místnosti RB438 Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na mimořádné jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Změna názvu Katedry mikroekonomie na název Katedra manažerské ekonomie Reorganizace útvarů fakulty, především vznik „Institut management“, jako zastřešujícího útvaru dosavadních Center, Institutů […]

Zasedání AS FPH dne 25. 4. 2018

Program jednání: 1/ Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2017 2/ Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 3/ Schválení rozpočtu FPH na rok 2018  

Vyhlášení způsobu a termínu pro podávání přihlášek pro volby kandidáta na funkci děkana FPH

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlásil v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů fakulty na svém zasedání dne 21.2.2018 volby kandidáta na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022, […]

Volby do AS VŠE

Předsednictvo AS VŠE vyhlásilo podle Volebního řádu AS VŠE řádné volby do AS VŠE na období 2018-2021 se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021. Volby do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské se uskuteční dle rozhodnutí Akademického senátu FPH dne 25. 4. 2018 od 9:00 do 16:00 v místnosti RB […]

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FPH na funkční období 2018 – 2021

Předseda Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle čl. 3 odst. 2 Volebního řádu AS FPH (VŘ AS FPH) řádné volby na funkční období 29. 4. 2018 – 28. 4. 2021. Termín voleb do AS FPH je stanoven na 25. […]

Vyhlášení volby děkana FPH na funkční období 2018 – 2022

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu AS FPH volbu kandidáta na funkci děkana FPH na funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022. Volba se uskuteční dne 11. 4. […]

Jednání AS FPH dne 21. 2. 2018

https://senat-fph.vse.cz/wp-content/uploads/post/628/2018-02-21-Program.pdf

Jednání AS FPH dne 6. 12. 2017

Jednání se uskuteční 6. 12. 2017 v místnosti RB 438 od 13:00. Program: 1/ Volba předsedy AS FPH 2/ Různé a/ organizace volby děkana; b/ stav schvalování vnitřních předpisů FPH.

Podklady k jednání 22. 11. 2017 – Návrh vnitřních předpisů FPH VŠE

Návrh jednacího řádu Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Návrh disciplinárního řádu pro studenty Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze