Základní informace

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Akademickém senátu jsou zastoupeni zástupci vyučujících, studentů doktorského studia a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.