Jednání AS FPH dne 29. 5. 2024

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 29. května 2024 v 11:30 hybridní formou (v místnosti RB 438 a prostřednictvím videokonference)

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Vyjádření k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomie
  2. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE

Pozn. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ondrej.machek@vse.cz nejpozději do 27/05/2024 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.