Rubrika: Aktuality

Mimořádné jednání AS FPH dne 14. 3. 2021

Pozvánka na mimořádné jednání AS FPH VŠE konaného 14. března 2021 v 12:00 prostřednictvím on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na mimořádné jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Pro mimořádné jednání AS FPH se vyjádřili jmenovitě tito senátoři: Ivo Polášek, Adam Kuršel, Daniel Horák, Jakub Bednář, Bedřich Rathouský a Hana […]

AKTUALIZACE konání řádných voleb do AS FPH VŠE a AS VŠE pro funkční období 2021-2024 – Změna volební místnosti

Řádné volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické pro funkční období 2021-2024 probíhající dne 27. dubna 2021 v době od 9:00 do 16:00 a konané z důvodu mimořádných vládních opatření probíhají nově v označené místnosti se zvláštním vchodem vpravo od vchodu do Rajské budovy […]

Volby do AS FPH a AS VŠE na funkční období 2021 – 2024

AS FPH vyhlásil řádné volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (AS FPH) na funkční období 2021 – 2024 na základě usnesení AS FPH ze dne 23. 2. 2021.   Termín voleb do AS FPH je stanoven na 27. 4. 2021, čas 9:00-16:00 místo: RB459, 4.  patro Rajské budovy   Tento termín, čas a místo stanoví AS FPH […]

Zasedání AS FPH dne 23. 2. 2021

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 23. února 2021 v 16:00 prostřednictvím on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Vyhlášení voleb do AS FPH a ustanovení dílčí volební komise a místa, termínu a času voleb do AS VŠE Různé S […]

Zasedání AS FPH dne 11. 2. 2021

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 11. února 2021 v 8:45 prostřednictvím on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Projednání Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a manažerská ekonomie Různé S pozdravem Ladislav Tyll předseda AS FPH […]

Zasedání AS FPH dne 15. 12. 2020

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 15. prosince 2020 v 16:00 hybridní formou, tj. v místnosti RB338 a prostřednictvím on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Schválení návrhu aktualizace Jednacího řádu AS FPH Schválení návrhu aktualizace Jednacího řádu Vědecké rady FPH Různé […]

Zasedání AS FPH dne 6. 10. 2020

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 6. října 2020 v 15:00 hybridní formou, tj. v místnosti RB338 a prostřednictvím on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Schválení nominace delegáta FPH do Rady vysokých škol Schválení nominace delegáta FPH do Studentské komory Rady […]

Zasedání AS FPH dne 21. 5. 2020

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 21. května 2020 v 9:00 formou on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Schválení Výroční zprávy o činnosti FPH za rok 2019 Schválení Zprávy o Hospodaření FPH za rok 2019 Schválení Rozpočtu FPH na rok […]

Zasedání AS FPH dne 11. 5. 2020

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 11. května 2020 v 18:00 formou on-line videokonference Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Schválení Aktualizace Vyhlášky o příjímacím řízení pro akademický rok 2020/21 Různé S pozdravem Ladislav Tyll předseda AS FPH VŠE Pozn. Jednání […]

Zasedání AS FPH dne 19. 11. 2019

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 19. listopadu 2019 v 11:00 v místnosti RB438 Vážené senátorky, vážení senátoři, dovoluji si Vás tímto pozvat na řádné jednání AS FPH VŠE konaného viz výše. Program jednání: Schválení Vyhlášky o příjímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 Různé S pozdravem Ladislav Tyll předseda AS FPH VŠE