Jednání AS FPH dne 26. 4. 2024

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE

konaného 26. dubna 2024 v 15:30 hybridní formou (v místnosti RB 436 a prostřednictvím videokonference)

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2024/25 pro program Master in Sustainability Management
  2. Zpráva o hospodaření FPH VŠE za rok 2023
  3. Návrh rozpočtu FPH VŠE na rok 2024
  4. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE

Pozn. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ondrej.machek@vse.cz nejpozději do 23/04/2024 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.