Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FPH na zbylou část funkčního období 2021-2024 s koncem funkčního období 28. 4. 2024 ve volebním obvodu akademických pracovníků

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE vyhlašuje dle čl. 9 odst. 4 Volebního řádu AS FPH doplňovací volby do Akademického senátu FPH na zbylou část funkčního období 2021 – 2024 s koncem funkčního období 28. 4. 2024.

Volby probíhají ve volebním obvodu akademických pracovníků, kde bude zvolen 1 člen AS FPH.

Volby proběhnou 6. 12. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin online formou ve volební aplikaci v rámci Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS).

Pro technické zajištění voleb do AS FPH zřizuje AS FPH volební komisi.

  • Předseda: Ing. Michal Mervart, Ph.D.
  • Místopředseda: doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
  • Členové: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Přihláška kandidáta do voleb do AS FPH musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly) a jeho domovskou katedru. Přihlášky je třeba doručit v písemné formě do 22. 11. 2023. Za takové doručení je považováno osobní doručení přihlášky předsedovi volební komise nebo podání přihlášky přes podatelnu VŠE v zalepené obálce označené textem „Doplňovací volby do AS FPH“ a adresované na jméno předsedy volební komise. V případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 je součástí přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena Akademického senátu FPH podle zákona č. 451/1991 Sb.

Adresa pro podávání stížností: univerzitní e-mailová adresa předsedy volební komise.