Zasedání AS FPH dne 11. 2. 2021

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 11. února 2021 v 8:45 prostřednictvím on-line videokonference

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Projednání Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a manažerská ekonomie
  2. Různé

S pozdravem

Ladislav Tyll
předseda AS FPH VŠE

Pozn.
Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ladislav.tyll@vse.cz nejpozději do 09/2/2021 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.