Zasedání AS FPH dne 17. 10. 2022

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 17. října 2022 v 8:00 hybridní formou (v místnosti RB 438 a prostřednictvím videokonference)

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Schválení Vyhlášky o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023
  2. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE

Přílohy:

Pozn. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ondrej.machek@vse.cz nejpozději do 14/10/2022 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.