Zasedání AS FPH dne 23. 2. 2021

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 23. února 2021 v 16:00 prostřednictvím on-line videokonference

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Vyhlášení voleb do AS FPH a ustanovení dílčí volební komise a místa, termínu a času voleb do AS VŠE
  2. Různé

S pozdravem

Ladislav Tyll
předseda AS FPH VŠE

Pozn.
Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ladislav.tyll@vse.cz nejpozději do 20/2/2021 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.