Jednání AS FPH dne 25. 1. 2024

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konané 25. ledna 2024 ve 13:00 v místnosti RB 338

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Volba místopředsedy AS FPH za akademické pracovníky
  2. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE