Jednání AS FPH dne 30. 3. 2023

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 30. března 2023 v 9:00 hybridní formou (v místnosti RB 438 a prostřednictvím videokonference)

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Projednání reakreditace studijního programu Arts management pro bakalářský a magisterský stupeň studia
  2. Schválení návrhu děkana FPH na jmenování člena Vědecké rady FPH
  3. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE

Přílohy:

  • Podklady pro reakreditaci studijního programu Arts management pro bakalářský a magisterský stupeň studia
  • Návrh děkana fakulty na jmenování člena Vědecké rady FPH

Pozn. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ondrej.machek@vse.cz nejpozději do 27/03/2023 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.