Zasedání AS FPH dne 15. 12. 2020

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 15. prosince 2020 v 16:00 hybridní formou, tj. v místnosti RB338 a prostřednictvím on-line videokonference

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Schválení návrhu aktualizace Jednacího řádu AS FPH
  2. Schválení návrhu aktualizace Jednacího řádu Vědecké rady FPH
  3. Různé

S pozdravem

Ladislav Tyll
předseda AS FPH VŠE

Pozn.

Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ladislav.tyll@vse.cz nejpozději do 14/12/2020 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.