Jednání AS FPH dne 7. 6. 2023

Pozvánka na jednání AS FPH VŠE konaného 7. června 2023 ve 13:00 hybridní formou (v místnosti RB 437 a prostřednictvím videokonference)

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání AS FPH VŠE konaného viz výše.

Program jednání:

  1. Návrh členů Disciplinární komise FPH
  2. Zpráva o hospodaření FPH VŠE za rok 2022
  3. Návrh rozpočtu FPH VŠE na rok 2023
  4. Výroční zpráva o činnosti FPH za rok 2022
  5. Volební řád AS FPH
  6. Různé

S pozdravem

Ondřej Machek
předseda AS FPH VŠE

Přílohy:

Pozn. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ondrej.machek@vse.cz nejpozději do 04/06/2023 23:59:59. Následně jim bude zaslán odkaz na on-line videokonferenci.